۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

7


6

می‌خوام بعضی وقتا اینجا عکس‌های اروتیک هم بذارم. خودتون اگه می‌بینین مناسب ِ سنتون نیس رعایت کنین نیاین.

5


امروز صب یه آخونده رو دیدم با یه عمامه‌ی این شکلی. دقیقن همین شکلی.بیچاره انگا بازش کرده بود، بعد مونده بود توش...

4

ببینید من حرف نمی‌زنم تا شما خودتون قضاوت کنین که یه شیکم ِ چاق مهربون‌تره یا یه شیکم ِ لاغر؟

3

من داشتم می‌اومدم خونه. گشنم بود. رفتم به این آقائه گفتم یه دونه اسنک می‌خوام. گف اسنک نداریم، فقط یه دونه داریم. گفتم منم فقط یه دونه می‌خوام. بعد پشتش رو کرد شروع کرد به دُرُس کردنش. من گفتم سس خردل نزنین فقط. گف باشه باشه.


پشتش رو کرده بود به من و خیلی سعی داش بهداشتی عمل کنه. من فقط دستاشو می‌دیدم که هی بالا پایین می‌شد. هی یه چیزی می‌ریخ اونور هی می‌پاجید.بعد این رو گذاشت جلوم گف بفرمایید.


گفتم عه! خردل که گفتم نریزین. بعد گف آخ آخ باشه. دوباره پشتش رو کرد و سعی کرد این سس ها رو از روش جمع کنه. هی باز همه چی می‌پاچید و می‌مالید به این ور اون ور. خیلی سعی داش بهداشت رو رعایت کنه. خیلی سعی می‌کرد. گفتم خوبه همون خوبه. بعد اینو داد دستم.


2

چرا همه استادا بای دیفالت فک می‌کنن آدم متلب رو فوله؟ همه مشقا رو از تو متلب می‌دن. هر چی بش ور رفنم 4 تا نمودار نتونستم بکشم. مجبور شدم با دست بکشم  همه رو.

خعلی هم خوبه. لاقل مطمئنه که از رو کسی کپ نزدم. 

1

اینجا ساعت ده شب همه خوابن. بابام که تو هال می‌خوابه. از اونجا که چن‌بار تالا من دس و بالش رو له کردم رفته این چراغه رو گرفته واسه ترددهای شبانم...