۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه

47

یه شاگرد هم داره پیرمرد، آمریکاس.‏
 همکاری می‌کنه بامون.‏
 هر چند وقت یه بار هم با اسکایپ حرف می‌زنیم. ‏
منتاها معذورات اسلامی-اخلاقی نمی‌ذاره دوتامون تو یه کادر جا شیم.‏‏